„Koracima svjesnog roditeljstva“

Za roditelje koji žele svjesno kreirati stil kojim će ispuniti zadate roditeljske ciljeve dajući djeci što bolju osnovu za izgradnju produktivnog i proaktivnog životnog obrasca, istovremeno olakšavajući sebi izazove na tom putu kroz prepoznavanje ličnih emotivnih programa koji utiču na roditeljsku ulogu, bazirajući se na otključavanje resursa koji se nalaze unutar svih nas

 

Priznati sebi da trebamo pomoć, više informacija ili drugačiji pristup u radu sa djecom, ne znači da nismo dobri roditelji. To znači da smo donijeli odluku da budemo još bolji.

Najbolja strategija koju smo primjenjivali nas je dovela do tačke gdje smo sad. Ako smo zadovoljni rezultatima našeg djelovanja, bravo za nas. Ako ipak smatramo da smo nešto mogli napraviti uspješnije, onda je pravo vrijeme da preispitamo svoja uvjerenja, odluke, stavove i primijenjene metode, te da izgradimo roditeljsko-vaspitni stil kojim ćemo ostvariti ciljeve zadane ovom životnom ulogom.

Ovim programom, kroz rad na vlastitim potencijalima, nesvjesnim programima i zadanim ciljevima, a primjenom niza tehnika, možemo unaprijediti aspekt životnog funkcionisanja koji nas vodi ka produktivnijem roditeljstvu podstičući nas da izgradimo osnovu za svjesniji, proaktivniji i duhovniji životni obrazac djece ali i nas roditelja.

 

1.Želite li probuditi resurse u kojima se kriju odgovori na vaše najzahtjevnije roditeljske zadatke?

2.Smatrate li da bi preispitivanje osnove na kojoj počiva vaš sadašnji roditeljski stil bila dobra polazna tačka za kreiranje još produktivnijeg stila?

3.Želite li se opremiti alatima koji mogu povećati svjesnost vašeg svakodnevnog funkcionisanja a za koju smatrate da je važna za uspjeh vaše roditeljske uloge?

4.Osjećate li potrebu da drugačijim pristupom radite na vašem odnosu sa djecom?

4.Želite li se naučiti uspješnije nositi sa izazovima u roditeljstvu?

5.Želite li naučiti bolje uspostavljati emotivni balans koji je važna osnova vašeg roditeljskog uspjeha?

Ovaj program će vam pružiti sljedeće:

1.Podsticanje svjesnijeg uvida u svakodnevne postupke;

2.Stimulisanje spoznaje vlastitog bogatstva resursa;

3.Rad na preispitivanju vlastitih nesvjesnih životnih obrazaca;

4.Postupke ka prihvatanju vlastitog spektra emocionalnog djelovanja;

5.Pomoć pri (re)definisanju ciljeva roditeljstva;

6.Saradnju pri određivanju principa autentičnog roditeljsko-vaspitnog stila;

7.Opremanje alatima za funkcionalnije prevazilaženje izazova.

 

PLAN PROGRAMA:

 

I dio – Rad na sebi

 • Prihvati sebe i trenutak u kojem se nalaziš
 • Prigrli svoje emocije
 • Osvijesti „skrivene“ programe koji te usmjeravaju
 • Upoznaj svoje unutrašnje kapacitete
 • Iskoristi tehnike koje će ti pružiti mir i svjesniji uvid u realnost koju živiš

 

II dio – Rad na roditeljskoj ulozi

 • Prepoznaj nesvjesne programe koji određuju formu roditeljske uloge
 • Definiši ciljeve u roditeljstvu
 • Kreirajsvoj autentični roditeljski stil
 • Izgradi kvalitetan odnos sa djetetom
 • Uspješno prevaziđi izazove roditeljstva
 • Iskoristi funkcionalne tehnike, odgovarajuće željenom roditeljskom stilu